Afhentning og tømning

Se hvornår du får afhentet mad/restaffald, plast/papir, glas/metal, farligt affald, storskrald og have-affald i TastSelv selvbetjening. Start med at vælge din kommune og indtast derefter din adresse.

Hvis du bor i villa eller rækkehus med egne beholdere, vil du få tre nye beholdere: en til rest-/madaffald, en til plast/papir en til metal/glas. Derudover vil du også få en rød miljøboks til dit farlige affald.

Hvis du bor i etageejendom eller rækkehus med fælles beholdere, vil der blive opsat nye beholdere til de forskellige affaldstyper. Levering af nye beholdere til etageboliger og rækkehuse vil ske løbende. Alle boligområder vil blive kontaktet af kommunen, for at planlægge tidspunkt for levering og opstart.

Hvis intet andet aftales, hentes de forskellige beholdere med følgende intervaller:

Madaffald og restaffald:  Hver uge 
Plast og papir:
Hver 3. uge
Glas og metal:
Hver 8. uge
Haveaffald:
Hver måned fra marts til november
Storskrald Hver måned 

 

Jeg har ikke fået hentet affald

Hvis du ikke har fået afhentet dit affald, kan det enten være fordi, affaldet ikke har været stillet frem, ikke har været emballeret korrekt eller det kan være skraldemanden er blevet forhindret.


Andre har læst

Affaldet er ikke afhentet
Kravene er overholdt
Kravene er ikke overholdt
Bestil en beholder
Få besked i forvejen