Få besked i forvejen

Få en gratis sms-besked der husker dig på, hvornår du får hentet dit affald.

For at huske hvilke beholdere, der bliver tømt hvornår, kan du tilmelde dig NemSMS. Så får du besked dagen inden beholderen bliver tømt. 

Du kan tilmelde dig NemSMS på borger.dk

Ønsker du at afmelde SMS-service om afhentning af dit affald, kan du afmelde dig i Tast-selv selvbetjening.

Med NemSMS vil du modtage en sms ved følgende:

  • Papir/plast
  • Glas/metal
  • Haveaffald
  • Storskrald