Bestil en beholder

Du kan bestille beholdere til affald, hvis dine behov ændrer sig.

Hvis du har brug for flere beholdere eller andre typer, kan dette altid bestilles. Affaldsspande til private ejes og stilles til rådighed af kommunen. 

 

Beholder til husholdningsaffald

Du kan bestille anden størrelse eller ekstra affaldsbeholder til dit genanvendelige affald på følgende måde:

  • Kontakt Vestforbrændings kundeservice på e-mail kundeservice@vestfor.dk
  • Oplys i mailen hvilken beholdertype du bestiller, dvs. om det er til mad/restaffald, plast/papir eller glas/metal 
  • Oplys størrelse og antal
  • Husk også at skrive navn, adresse og tlf. nr. i mailen.
  • BEMÆRK – der pålægges et gebyr for bestilling af to-kammerbeholdere på 250 kr. pr. beholder. Gebyret opkræves sammen med næste års affaldsgebyr via ejendomsskattebilletten. Læs mere om opkrævning her

Beholder til haveaffald

Hvis du ønsker en beholder til haveaffald, skal du selv anskaffe den.

  • Følgende beholderstørrelser kan benyttes: 140 liter, 240 liter, 360 liter eller 400 liter
  • Beholderen kan købes bl.a. i byggemarkeder og hos vognmænd.
  • Beholderen skal være forsynet med nummeret 840-1 som tegn på, at den lever op til standarderne.
  • Beholderen skal IKKE tilmeldes, men blot stilles ud dagen før eller senest kl. 6.00 på tømmedagen. 

Andre har læst

Beholderen er overfyldt
Priser
Kundeservice