Information om Tast-selv selvbetjening

Med Tast-selv selvbetjening kan du se tømmedage, melde ind hvis der er problemer med afhentning af affald på din adresse eller få en oversigt over de andre handlinger, du kan foretage via din selvbetjeningsløsning.

Vejledning i brug af Tast-selv selvbetjening

  • Gå ind på Tast-selv selvbetjening linket her på siden. 
  • Vælg den kommune du bor i 
  • Indtast din adresse
  • Du får så en komplet oversigt over beholdere, tidspunkter for afhentning osv. 
  • Herfra kan du vælge affaldstype, angive dit problem/afvigelse eller stille spørgsmål om affald

Anmeldelse om manglende afhentning går direkte til vognmanden, som behandler sagen hurtigst muligt.

Oplever du at have for lidt plads i beholderne, kan du bestille en ekstra tømning eller en større beholder, hvis overfyldning er et gentagende problem.

Haveforening

Hvis du bor i en haveforening, indtaster du haveforeningens hovedadresse.

Etageejendom

Hvis du bor i en boligforening og har problemer med dit affald, skal du kontakte din vicevært.

Vicevært og haveforening

Viceværter m.fl. i boligselskaber, bolig- og haveforeninger kan bestille tømning af containere eller kontakte os om problemer med affaldshåndtering.

Anmeldelsesskemaer

Skemaerne indsendes til Ishøj Kommune, som behandler dem for Vallensbæk Kommune som led i det forpligtende miljøsamarbejde mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner.


Andre har læst

Afhentning og tømning 
Affaldet er ikke afhentet
Madaffald 
Restaffald
Papir