Container til ekstra haveaffald

Har du store mængder haveaffald, kan du mod betaling få det hentet i en maxicontainer.

Hvor stor er en maxicontainer?

Du kan vælge imellem 2 forskellige størrelser til din maxicontainer: 20 m3 og 30 m3. Den hyppigst brugte og dermed mest populære størrelse er 20 m3.
Så du må bedømme på forhånd, hvor stor en maxicontainer, du har behov for.

Hvem kan bestille?

Private grundejere med haveaffald fra egen grund.
Foreninger (grundejerforeninger, andelsboligforeninger eller ejerforeninger) kan ikke benytte sig af dette tilbud, da haveaffald fra fællesarealer klassificeres som erhvervsaffald. Erhvervsaffald er ikke en del af den kommunale indsamlingsordning. I disse tilfælde henvises der til en privat vognmand eller til aflevering på genbrugsstationen.

Hvordan bestiller jeg en maxicontainer?

Du bestiller ved at sende en e-mail til kundeservice@vestfor.dk 
Husk at oplyse størrelse på containeren, samt navn, adresse og telefonnummer.

Bestillingsfrist

Du skal bestille maxicontaineren senest 7 hverdage før, du ønsker containeren leveret.
Som regel bestilles maxicontaineren til en hel weekend (levering fredag eftermiddag og hentning mandag formiddag). Der kan dog også aftales andre tidsrum.
Hvad koster det? 
Grundejerens andel af den samlede pris beløber sig til kr. 550,00 inkl. moms. Regning fremsendes, efter bestillingen er modtaget.

Hvor kan jeg få maxicontaineren leveret?

Renovatøren leverer normalt maxicontaineren foran ejendommen ved skellet.
Hvis du ønsker maxicontaineren placereret andet sted, kan dette oplyses i bestillingsmailen til Kundeservice. Dog skal der tages hensyn til blandt andet naboer og trafik. Angiv ønsket placering ved bestillingen.
Vognmandsfirmaet Remondis leverer maxicontaineren.

Hvem har ansvar for maxicontaineren og hvad der kommer i den?

Det er grundejeren, der er ansvarlig for at have containeren stående. Dette indebærer, at containeren ikke må være til gene for trafikken.
Udløser affaldet et sorteringsgebyr pga. andet end rent haveaffald, betaler grundejeren dette.