Restaffald

Dit mad- og restaffald bliver afhentet ved din villa/rækkehus en gang om ugen. Se i Tast-selv selvbetjening, hvilken ugedag din beholder bliver tømt. Start med at vælge din kommune og indtast derefter din adresse.

Din beholder til restaffald kan du bruge til:

 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Chipsposer og kaffeposer
 • Bleer og hygiejnebind
 • Støvsugerposer
 • Gavepapir
 • Flamingo
 • Strøelse til husdyr

Læg affaldet i en almindelig plastpose og bind knude på, så det ikke flyder ud i beholderen.

Dette må du ikke smide i beholderen til restaffald.

 • farligt affald: er miljøskadeligt og skal i miljøboksen eller på genbrugsstationen, så det kan blive behandlet forsvarligt.
 • elektronik og batterier: er ligeledes miljøskadeligt og skal i miljøboksen eller på genbrugsstationen.
 • affald, som kan genbruges

Afhentning af mad- og restaffald

Bor du i hus (villa eller rækkehus) bliver dit mad- og restaffald automatisk afhentet hver uge. Du kan dog vælge at ændre det til tømning hver 14. dag, hvis du ønsker dette. Dog skal du være opmærksom på, at der i sommerperioden - juni, juli, august - stadig vil være tømning hver uge. 

Kontakt Kundeservice på e-mail: kundeservice@vestfor.dk for at skifte til 14. dages tømning.

Beholderen

 • Du skal selv sørge for at holde beholderen ren.
 • Du må kun fylde beholderen, så låget stadig kan lukkes helt. 
 • Sække må kun fyldes op til stregen. 

Ekstra affald

Ekstra sække

 • Hvert år omkring jul, uddeles 1 julesæk til boliger med 240 l spande. Sækken kan evt. benyttes til det ekstra restaffald som kan opstå i forbindelse med jul og nytår. Sækken stilles ud ved siden af beholderen. Så tages den med, ved næste normale afhentningsdag. Sækken kan benyttes hele året.

Mærkater

 • Skal du af med yderligere restaffald, kan mærkater købes (pris: 4 stk. kr. 125 inkl. moms). Mærkaterne klistres på en vil-kårlig sæk (klar, sort, papir, osv.). Du skal sætte mærkaten på sækken, og derefter sætte sækken ud ved siden af affaldsbe-holderen. Så tages den med ved næste normale afhentningsdag.

Vær i øvrigt opmærksom på:

 • Sod og aske fra brændeovne skal du lægge i poser, der lukkes helt, inden du lægger poserne i beholderen. Ellers kan skraldemanden få sod i ansigtet, når han tømmer beholderen.
 • Hvis du har fugtigt affald, skal du lægge det i en plastpose, inden du smider det til restaffald.
 • Glasskår, knive eller andre spidse og skarpe genstande pakker du ind, fx i en avis, så skraldemanden ikke skæ-rer sig, eller sækken revner.
 • Du skal altid lægge bleer, ekskrementer fra kæledyr og andet lugtende affald i en tæt plastpose.
 • Køkkenkværne må ikke benyttes af hensyn til muligheden for genanvendelse.
 • Du kan hjemmekompostere den vegetabilske del af dit madaffald. 

Andre har også læst

Madaffald
Plast
Papir
Glas
Metal