Hjemmekompostering

Du kan kompostere den vegetabilske del af dit affald derhjemme.

Mad- og haveaffald, der kan hjemmekomposteres er:

 • Skræller *)
 • Grøntsager
 • Frugt
 • Nøddeskaller
 • Kaffegrums og teblade inkl. papirfilter
 • Æggeskaller
 • Afskårne blomster
 • Potteplanter (uden potte)
 • Gødning og strøelse fra gnavere

*) Skræller fra visse frugter, især citrusfrugter og bananer bør undgås i større mængder, da de er vanskelige at komposte-re, hvis de er sprøjtet med mughæmmende midler

Affald, der ikke må hjemmekomposteres:

 • Kogte og stegte grøntsager/frugt
 • Brød- og kagerester
 • Sovs
 • Fedt
 • Rester af kød, fisk og pålæg

Kompostbeholderen

Kompostering skal finde sted i en lukket kompostbeholder eller i mile. Uanset valg af metode skal komposteringsområdet fremstå klart afgrænset og ryddeligt.

Kompostbeholder eller mile skal placeres mindst 1 m fra naboskel og må i øvrigt ikke give lugtgener i omgivelserne.

Der kan etableres lokalkompostering af vegetabilsk affald fra grupper af borgere og grundejere, hvor mere end 10 hus-stande deltager. Det kræver dog forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr på ejendommen el-ler naboejendomme, kan kommunen nedlægge forbud mod hjemmekompostering på den pågældende ejendom.


Andre har læst

Madaffald
Haveaffald