Erhvervsaffaldsgebyrer

Virksomheder skal ikke længere betale erhvervsaffaldsgebyrer.

Fra den 1. januar 2019 må kommunerne ikke opkræve erhvervsaffaldsgebyr mere. Du kan læse mere om beslutningen her.

Har du spørgsmål
Spørgsmål rettes til 

Vestforbrænding, Kommuneservice 
Ejby Mosevej 219 
2600 Glostrup 

Telefon 70 21 80 31 (telefontid kl. 9.00-15.00)

Gebyr for adgang til genbrugsstationer
Virksomheder skal stadig betale gebyr for at benytte genbrugsstationerne. Læs nærmere om ordningen på tilmelding-genbrugsstationer.dk.