Regler og priser

Vallensbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald gælder borgere, kommunale institutioner og døgninstitutioner i kommunen. Regulativet fastlægger reglerne for, hvordan affald skal håndteres i kommunen. Reglerne i regulativet er besluttet af politikerne i kommunen.