Gebyrer til renovation i Vallensbæk Kommune

Hvordan opkræves renovation?

Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten (grundskylden) i din kommune. 
Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2018. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de renovationsordninger, du er tilmeldt, når Vestforbrænding laver opgørelsen. På skattebilletten for 2019 får du reguleret det, du evt. har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret i ordningen.

Opgørelsen følger ikke kalenderåret

Vestforbrænding beregner opgørelsen 1 måned før kommunen danner skattebilletten. Opgørelsen er derfor dannet i november måned. 

Jeg har ændret ordning i november 

Ændringer i beholderstørrelse eller i tømmeinterval efter november måned vil først være en del af opgørelsen næste år. Ved opgørelsen næste år, vil den endelige afregning vise, om du har betalt for meget eller for lidt. På samme måde som med restskat, el og vand.

Der er fejl i min opkrævning 

Hvis du mener din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice ved at klikke her.

Vestforbrænding vil derefter behandle din sag.

Hvis du har ændret i ordningen sidst i november måned eller senere, kan reguleringen ikke nå med til dannelsen af skattebillet 2018. Hvis der er en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet for 2019. 

Hvad dækker gebyrerne 

Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af tørre materialer til genanvendelse og administration.

Beholdergebyret dækker indsamling af dagrenovation, restaffald og madaffald.

Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr. 

Hvis dit hus er revet ned, eller erklæret uegnet til beboelse kan du fritages for beholdergebyr. 

Hvis du ønsker fritagelse skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice ved at klikke her. Fritagelsen gælder fra det tidspunkt Vestforbrænding har behandlet din sag.