Grundgebyr og tømningspriser

Oversigt over grundgebyr og tømningspriser for dagrenovation i 2018

Priser

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande, også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Gebyr til storskrald og haveaffaldsordningerne dækker omkostningerne til bortskaffelse af affaldet. M.h.t. ordningen for farligt affald er der mulighed for at aflevere affaldet på genbrugsstationen, på apoteker, hos forhandlere af batterier m.v.

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast og et variabelt gebyr.

For at beregne den samlede pris, du betaler for at få håndteret dit affald, lægger du det faste gebyr sammen med prisen for tømning af den eller de affaldsbeholdere, der står på din adresse.

  Beholdertype  Gebyr 2018 ugetømning
incl. Moms 
Gebyr 14 dages tømning
inc. Moms

Dagrenovation  125 l sæk
1187,5
890,63
Dagrenovation
140 l beholder
1425
1068,75
Dagrenovation mad/rest
190 l beholder
1562,5
1171,88*
Dagrenovation mad/rest
240 l beholder
1675
1256,25*
Dagrenovation mad/rest
370 l beholder
2087,5
1565,63*
Dagrenovation
400 l beholder
3293,75
2470,31
Dagrenovation
600 l beholder
6013,75
4510,31
*Omfatter ugetømning i juni - august  

 

  Grundgebyr 2018
incl Moms 
Haveboliger  1981,25
Etagebolig 1206,25
Sommerhus 812,5
Nyttehave 812,5