Grundgebyr og tømningspriser

Oversigt over grundgebyr og tømningspriser for dagrenovation i 2017

 

Priser

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande, også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Gebyr til storskrald og haveaffaldsordningerne dækker omkostningerne til bortskaffelse af affaldet. M.h.t. ordningen for farligt affald er der mulighed for at aflevere affaldet på genbrugsstationen, på apoteker, hos forhandlere af batterier m.v.

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast og et variabelt gebyr.

For at beregne den samlede pris, du betaler for at få håndteret dit affald, lægger du det faste gebyr sammen med prisen for tømning af den eller de affaldsbeholdere, der står på din adresse.

Vallensbæk
Renovationsgebyrer  Ugetømning
ekskl. moms 
Ugetømning
inkl. moms 
14-dages
tømning*
inkl. moms 
Dagrenovation 125 L sæk 796 961,25 
Dagrenovation
140 L beholder 919  1.148,75 
Dagrenovation
190 l beholder 1.029  1.286,25  857,50 
Dagrenovation
240 L beholder 1.140 1.425  950 
Dagrenovation
370 L beholder 1.426  1.782,50  1.188,75 
Dagrenovation
400 til 600 l beholder 3.207  4.008,75  2.673 
Dagrenovation
600 til 800 L beholder 4.080  5.100  3.400 
Dagrenovation
800 til 1.000 L beholder 4.586  5.733  3.822 
Dagrenovation
Kuber 1.000 L 7.922 9.903  6.602 
Dagrenovation
Kuber 2.500 L 11.226  14.032  9.355 
Dagrenovation
5 mnedgravede
beholder
18.531  23.164  15.443 
Dagrenovation
5 m3 nedgravede
dobbeltbeholder
18.531 23.163,75  15.443 
Dagrenovation
8 mvip-container 24.358 30.447  20.298 
Dagrenovation
16 mvip-container
44.055  55.068,75  36.713
Dagrenovation
20 mophaler-container
72.624  90.780  60.520
* Omfatter ikke perioden juni - august
   
         
Vallensbæk renovation
grundgebyrer
Grundgebyr 2017
excl moms
Grundgebyr 2017
incl. moms

   
Haveboliger 1.585 1.981,25    
Etageboliger 965  1.206,25     
Sommerhuse 650  812,50     
Kolonihaver 650  812,50