Regler regulativ

Alle i Vallensbæk Kommune er omfattet af de affaldsordninger, som kommunen tilbyder.

I kommunens affaldsregulativ finder du alle regler om, hvordan du skal sortere og håndtere dit affald samt om krav til, hvordan adgangsvejen skal være, for at skraldemanden kan hente affaldet.

Ansvar for beholdere

Det er borgerens/grundejerens ansvar at anskaffe og benytte de af kommunen anviste beholdere til affald. Beholdere, som er bortkommet eller beskadiget som følge af brand, hærværk eller misbrug, skal erstattes af grundejeren.

Afbrænding forbudt

Det er forbudt at brænde affald eller haveaffald af i Vallensbæk Kommune.
Affaldssortering påbudt
Samtlige husstande skal have beholdere til mad/restaffald, plast/papir og glas/metal samt en miljøboks - også hvis huset ikke er beboet.

Skader

Hvis du konstaterer, at noget på din ejendom eller en af dine ejendele er blevet beskadiget af skraldemanden, kan du benytte Tast-selv selvbetjening til at anmelde det.

Andre har også læst

Papir
Plast
Madaffald
Restaffald
Glas
Metal