Vicevært/Pedel

Affald fra din boligforening eller skole

Vi har samlet nogle informationer, gode råd og tilbud til ejendomsfunktionærer og pedeller. Det kan hjælpe med håndtering af affald i boligselskaber- og foreninger eller på skoler og i institutioner.

Se de gode råd om affald

gode råd om affald

Gode råd om affald

Affald er ikke bare affald, men kan blive til nye produkter. Det nytter at sortere. Når affald bliver sorteret rigtigt, betyder det mindre forurening, flere ressourcer til nye produkter og et bedre miljø.

gå til Gode råd om affald

Farligt affald

Farligt affald

Info om sikker og korrekt sortering og opbevaring af farligt.

gå til Farligt affald

Kurser

Kurser sektion

Hvert efterår tilbyder Vestforbrænding gratis kurser i sortering af farligt affald for ejendomsfunktionærer. Kurserne varer ca. 4 ½ time.

gå til Kurser

Skoler og institutioner

Skoler og institutioner

Skoler og institutioner i Ishøj Kommune kan bestille afhentning af farligt affald hos Vestforbrænding.

gå til Skoler og institutioner