Virksomhed

Affald fra din virksomhed

Alle virksomheder har pligt til at kildesortere det affald, som de frembringer. Det gælder både egentligt produktionsaffald og almindeligt affald fra kontorer m.m.  

Det er Vallensbæk Kommune, som afgør - og anviser - hvordan dit affald skal behandles.

Din virksomhed skal betale gebyr, som er vedtaget for deltagelse i ordningerne. I kommunens regulativ for erhvervsaffald findes de lokale regler, der gælder for håndtering af affald fra din virksomhed.

Se regulativet her

Anmeldeskemaer

Anmeldeskemaer

Hent anmeldeskemaer som kan være relevant for din virksomhed

Gå til anmeldeskemaer

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Regulativ for erhvervsaffald

Info om kommunens regulativ for erhvervsaffald, reglerne for anmeldelse, sortering og afhentning af erhvervsaffald.

gå til regulativ for erhvervsaffald

Gebyrer for erhvervsaffald

Gebyrer for erhvervsaffald

Info om kommunens generelle omkostninger på affaldsområdet, samt for de kommunale affaldsordninger, som de benytter.

gå til gebyrer for erhvervsaffald

Dagrenovation

Dagrenovation

Vejledning til hvordan din virksomhed skal bortskaffe dagrenovation.

gå til dagrenovation

Genanvendeligt erhvervsaffald

Genanvendeligt erhvervsaffald

Virksomhederne skal kildesortere og aflevere deres genanvendelige affald fra til genanvendelse.

gå til Genanvendeligt erhvervsaffald

bygge- og anlægsaffald 26-09-2016

Bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg.

gå til Bygge- og anlægsaffald

Farligt affald

Farligt affald sektion

Farligt affald er affald, der kan udgøre en brandfare, sundhedsfare eller miljøfare ved opbevaring, transport eller bortskaffelse. Du må derfor ikke hælde farligt affald i kloakken eller aflevere det som dagrenovation.

gå til Farligt affald

Elektronik og batterier

Elektronik og batterier sektion

Både elektronikaffald og batterier indeholder bestanddele som kan gøre dem til farligt affald.

gå til Elektronik og batterier

Jord

Jord

Du skal anmelde flytning af jord, hvis jorden kommer fra arealer, der er kortlagt, er fra offentlig vej eller er forurenet.

gå til Jord