Affald med PCB

PCB er et miljøfarligt stof, som kan skade både mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i blandt andet byggematerialer, fordi det har nogle gode bygningstekniske egenskaber, men blev forbudt i 1970'erne.

Hvor findes der PCB?

PCB findes blandt andet i følgende typer af produkter:

  • Elastisk fugemasse (indvendig og udvendig)
  • Termoruder
  • Gulvlim og selvnivellerende gulvmasse
  • Maling
  • Gulvbelægning

Hvornår er det farligt?

Hvis indholdet af PCB i affaldet er under 0,1 mg/kg regnes affaldet for 'rent'. Hvis indholdet er mellem 0,1 mg og 50 mg/kg karakteriseres affaldet som forurenet, og det må ikke anvendes frit, men skal deponeres eller brændes – alt efter hvilken slags affald, der er tale om.
Hvis PCB-indholdet er på 50 mg/kg eller mere, er der tale om farligt affald, og det skal sendes til anlæg, som er godkendt til at behandle affald af denne type.

Vær også altid opmærksom på arbejdsmiljøreglerne, når du arbejder med farlige stoffer som PCB.

Screening for PCB i byggeaffald

Hvis du ejer en bygning eller et anlæg, som er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, og hvis den nedrivning eller renovering, som du skal i gang med, omfatter mere end 10 m2 eller mere end 1 ton affald – eller hvis der skal ske udskiftning af termoruder, som kan være fremstillet i den nævnte periode - skal du sørge for at screene bygningen for PCB, inden arbejdet påbegyndes.

Du skal udfylde og sende et skema for anmeldelse og screening for PCB i byggeaffald.

Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Hvis det ikke er muligt at svare nej til alle spørgsmål i screeningsskemaet, skal bygningen kortlægges for PCB og affaldet anmeldes inden nedrivningen eller renoveringen kan gå i gang.

Vallensbæk Kommune anviser efter en konkret vurdering, hvor det PCB-holdige affald skal afleveres.

Husk også at der kan være andre farlige og uønskede stoffer i en bygning, som også skal findes, anmeldes og anvises inden arbejdet kan gå i gang.

Andre har læst

Bygge- og anlægsaffald
Asbest
Farligt affald
Anmeldeskemaer