Gebyrer for erhvervsaffald

Info om kommunens regulativ for erhvervsaffald

Generelt gebyr for administration af affaldslovgivningen

Erhvervsaffaldsgebyret er et gebyr for administration, der dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet. Betaling af gebyret giver ikke virksomheder adgang til at benytte genbrugsstationer. Adgang til genbrugsstation skal derfor betales særskilt.


Vestforbrænding svarer på spørgsmål vedr. opkrævning. 
Vestforbrænding kan kontaktes på tlf. 70 22 40 10 og e-mail affald-virksomhed@vestfor.dk.

Vær opmærksom på, at virksomheder ikke kan benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. Kommunale institutioner er dog undtaget denne regel. På den faktura, som du får fra kommunen kaldes dette gebyr 'administration af affaldslovgivning'.


Fritagelse

Du har mulighed for at blive fritaget for betaling af dette gebyr:

  • Hvis virksomhedens årlige momsomsætning i 2016 var under 300.000 kr. 
  • Hvis virksomheden er nystartet i 2017 og kan dokumentere at momsomsætningen var under 300.000 kr. i 2017.
  • Hvis du med al sandsynlighed kan dokumentere at der ikke er noget affald i din virksomhed.

Du kan ansøge om fritagelse på virk.dk
Husk ansøgningsfristen: 03.07.2018.


Genbrugsstationer

Hvis du ønsker at benytte en genbrugsstation til at komme af med én eller flere slags affald, skal du tilmelde dig og betale særskilt gebyr for dette.

Gebyrblad

Du kan finde en oversigt over kommunens erhvervsaffaldsgebyrer

Andre har læst

Spørgsmål og svar om gebyrer
Fritagelse for gebyr
Regulativ for erhversaffald