Gebyrer for erhvervsaffald

Info om kommunens generelle omkostninger på affaldsområdet, samt for de kommunale affaldsordninger, som de benytter.

Generelt gebyr for administration af affaldslovgivningen

Hvis din virksomhed ikke benytter nogen kommunale affaldsordninger, skal du kun betale for de lovpligtige omkostninger, som kommunen generelt har, og som ikke har noget med en konkret affaldsordning at gøre.

Vær opmærksom på, at virksomheder ikke kan benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. Kommunale institutioner er dog undtaget denne regel. På den faktura, som du får fra kommunen kaldes dette gebyr 'administration af affaldslovgivning'.


Fritagelse

Du har mulighed for at blive fritaget for betaling af dette gebyr:

  • hvis din virksomhed i 2 år før gebyråret havde en omsætning på under 300.000 kr.
  • var nystartet og havde en omsætning på under 300.000 kr.
  • virksomheden ikke har noget affald

Du kan ansøge om fritagelse på virk.dk

Genbrugsstationer

Hvis du ønsker at benytte en genbrugsstation til at komme af med én eller flere slags affald, skal du tilmelde dig og betale særskilt gebyr for dette.

Gebyrblad

Du kan finde en oversigt over kommunens erhvervsaffaldsgebyrer

Andre har læst

Spørgsmål og svar om gebyrer
Fritagelse for gebyr
Regulativ for erhversaffald