Spørgsmål og svar om gebyrer

Svar på de mest almindelige spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyrer.

Hvor står der, at kommunen kan opkræve affaldsgebyr fra virksomheder?

Det står i Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ.
 

Hvad betaler vi for?

Gebyret dækker bl.a. Vallensbæk Kommunes udgifter til det centrale Affaldsregister, Affaldsdata-systemet, regulativudarbejdelse, affaldsplanlægning, anvisning af affald, samt generel information og vejledning til virksomheder. I det gebyr, som opkræves for 'administration af affaldslovgivning' er desuden indeholdt en række udgifter til administration af farligt affald og forurenet jord.
 

Vi vil gerne bruge genbrugsstationen. Hvad gør vi?

Virksomheder, der gerne vil benytte genbrugsstationerne i Vestforbrændings kommuner, skal tilmelde sig genbrugsstationerne.
 

Kan vi klage over afslag på ansøgning om fritagelse for gebyr?

Du kan ikke klage over gebyrets størrelse, men hvis du har fået afslag fra kommunen på en ansøgning om fritagelse for at betale gebyr, kan du gå til domstolen, hvis du er uenig heri.
 

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

Du får to rykkere. Herefter bliver beløbet sendt til inddrivelse via SKAT.
 

Hvordan kan jeg opdatere oplysninger om min virksomhed? 

Log ind på virk.dk og ret i dine oplysninger.

Min virksomhed er flyttet til en anden kommune efter 1. januar. Kan jeg undgå at betale gebyret?

Virksomheden skal betale gebyr i den kommune, som den var registreret i (
i følge CVR-registret), pr. 1. januar i gebyråret.
 

Min virksomhed er lukket efter 1. januar i gebyråret. Kan jeg undgå at betale gebyret?

Hvis din virksomhed er lukket først på året, kan du søge om fritagelse.
 

Min virksomhed har ikke noget affald. Kan jeg blive fritaget for at betale?

Du kan søge om fritagelse i den kommune, din virksomhed ligger i. Du får kun fritagelse for 1 år ad gangen.
 

Min virksomhed har en meget lille omsætning. Kan jeg blive fritaget for at betale?

Ja, hvis du kan dokumentere, at den årlige omsætning har været under 300.000 kr. i 2 år før gebyråret. Du får kun fritagelse for et år ad gangen.
 

Hvor kan jeg se, hvilke typer og størrelser virksomheder der er fritaget for at betale affaldsgebyret?

Det kan du se i § 60 og bilag 8 og 9 i Affaldsbekendtgørelsen.

Andre har læst

Fritagelse for gebyr
Gebyrer for erhvervsaffald