Jord

Du skal anmelde flytning af jord, hvis jorden kommer fra arealer, der er kortlagt, er fra offentlig vej eller er forurenet.

Regler om jord

Hvis du graver jord op, skal du altid sikre, at jorden sorteres i uforurenet og forurenet jord. Du finder reglerne om håndtering af jord i regulativ for jord.

 

Hvordan anmelder jeg jordflytning?

Jordflytning anmeldes et skema til Ishøj Kommunes Plan-, Bygge- og Miljøcenter senest 4 uger inden arbejdet påbegyndes. 

Det udfyldte skema skal sendes til: 
Plan-, Bygge- og Miljøcenter
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj 
eller mailes til plan-byg-miljo@ishoj.dk

Små mængder

Små jordmængder på op til 1 m3 kan - mod betaling af gebyr for brug af genbrugsstation - afleveres på genbrugsstationer uden forudgående anmeldelse. Bemærk, at genbrugsstationen ikke modtager jord fra ejendomme, der er registrerede som forurenede.

Spørgsmål

Spørgsmål om håndtering af jord skal rettes til til Plan-, Bygge- og Miljøcentret på tlf: 43 57 75 03 eller tlf: 43 57 74 88.