Genbrugsstationer

På genbrugsstationerne kan borgere og virksomheder aflevere alle typer affald - dog ikke mad og restaffald. Så sørger Vestforbrænding for den mest miljørigtige behandling og den bedste udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Ishøj genbrugsstation

Industrivangen 34
2635 Ishøj

Åbningstider

Tirsdag og torsdag 11.00 – 18.00
Lørdag 9.00 – 14.00
Lukket Skærtorsdag, Kr. himmelfartsdag, den 24. 25. 26. og den 31. december samt den 1. januar.

Brøndby genbrugsstation

Sydgårdsvej 21
2605 Brøndby

Åbningstider

Mandag til søndag 09.00 – 17.00
Lukket den 24. 25. 26. 31. december samt den 1. januar.

Adgang til 24 genbrugsstationer

Borgere og virksomheder med mindre mængder af affald kan aflevere affald på de 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Virksomheder på genbrugsstationerne

For at benytte genbrugsstationerne, skal virksomheder være registrerede og tilmeldt enten en abonnementsordning eller en ordning for betaling pr. besøg.

Regler for køretøjer

Affald må afleveres i køretøjer på højst 3.500 kg. + en trailer. Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.
Cykel med trailer kan også benyttes, når der skal afleveres affald på genbrugsstationen.

Affald som ikke må afleveres på genbrugsstationen:

  • mad og restaffald
  • radioaktivt affald
  • eksplosivt affald
  • klinisk risikoaffald

Nogle af genbrugspladserne modtager endvidere ikke:

  • - medicinaffald
  • - støvende asbest
  • - alle former for farligt affald fra virksomheder.

Har du spørgsmål?

Du kan ikke kontakte genbrugsstationerne telefonisk af hensyn til den daglige drift. Selvom Vestforbrænding tilstræber at have ensartede regler omkring affaldsmodtagelse og åbningstider, er der mindre forskelle.

Kontakt Vestforbrændings Kundeservice på tlf. 80 20 80 30, hvis du er i tvivl om de lokale regler. Er du i tvivl om noget, når du opholder dig på genbrugsstationen, er du altid velkommen til at spørge personalet.

Klunsning forbudt

Det er forbudt at klunse (tage affald med hjem) fra genbrugsstationerne. Nogle genbrugsstationer har dog specielle containere eller områder, hvor borgere frit kan tage affald med sig hjem.

Klare plastsække - ikke sorte

For at sorteringen af affaldet skal blive så god som mulig, modtager vi kun affald i klare plastsække på genbrugsstationerne. Du må derfor ikke bruge sorte eller andre uigennemsigtige sække.
De klare plastsække giver pladsmedarbejderne på genbrugsstationen bedre mulighed for at give dig vejledning om sortering af dit affald.